Bilder i bland annat Albumet är kopierskyddat. Vill du ha någon bild som är i albumet så sänd en e-post till mail@kinnemar.se  Har du bilder du vill ha med i albumet så sänd dem med e-post till bo@kinnemar.se